Staden Jakobstads 370-årsjubileum kulminerar i födelsedagsveckan

Staden Jakobstad fyller respektabla 370 år 27.10.2022 och dagen har firats på många olika sätt under året.

Festveckan till ära ordnas program för alla stadsbor:

  • Tisdagen den 25.10 hålls två föreläsningar i Jakobstads Gymnasium om Jakobstad 370 år, dvs i ord och bild berättas i korthet om stadens utveckling från sjöfartsstad till industristad till dagens Jakobstad, på finska kl. 17 (arrangör Työväenopisto) och på svenska kl. 18.30 (arrangör Arbis). Anmälan till Arbis https://arbis.jakobstad.fi/ och till Työväenopisto https://www.opistopalvelut.fi/pietarsaari/ .
  • Statyn över en tobaksarbeterska i Jakobstad avtäcks framför före detta Strengbergs tobaksfabrik på stadens 370-årsdag torsdag 27.10, varefter stadsborna är välkomna att bekanta sig med skulpturen.
  • På konserten som ungdomsfullmäktige ordnar fredag 28.10 uppträder Kasmir och Joel Sundkvist. Konserten ordnas i Schaumansalen.
  • Språkbadsskolan och Alma daghem håller öppet hus på lördag 29.10 kl. 13–16. Välkommen att bekanta dig!
  • I skolorna ordnas eget festprogram under veckan.

Följ festårets kanaler på sociala media @jakobstadpietarsaari370 på Facebook och Instagram samt stadens övriga kanaler på sociala media.