Välkommen på informations- och diskussionstillfälle – Förslag till Jakobstads generalplan

Ett informations- och diskussionstillfälle gällande förslaget till Jakobstads generalplan ordnas onsdag 18.1.2023 kl. 18-21 i auditoriet vid Jakobstads gymnasium. Kaffe-/teservering med tilltugg. Förslaget till generalplanen finns här.

Välkommmen!