Sommarjobbssedel tas i bruk för ungdomar

Staden Jakobstad understöder de ungas sommarjobbssökande på eget initiativ med en sommarjobbssedel.

Avsikten är att sporra arbetsgivare att anställa unga till sommarjobb genom att täcka en del av ungdomens lönekostnader med sommarjobbssedeln.

Om du är 15 -20 år och bosatt i Jakobstad, har du möjlighet att ansöka av Staden Jakobstad en sommarjobbssedel. Sedelns värde är 400 euro och det är ett understöd för arbetsgivaren för att anställa dig.

Med sommarjobbssedel kan man söka jobb hos

  • verksamhetsidkare
  • företag
  • förening
  • organisation
  • klubb
  • stiftelse
  • församling

Om man erhållit en sommarjobbssedel, jobbar man i fyra veckor och arbetstiden är 30 h/ vecka, eller totalt 120 timmar under sommarsäsongen.

Arbetsgivaren bör betala dig avtalsenlig lön.

Information om sommarjobbssedel.

Förutom sommarjobbssedel erbjuder staden också sommarjobb för ungdomar i åldern 15-20 år.

Sommarjobb finns inom olika sektorer, som i småbarnspedagogiken, kultur- och fritid och miljövården.

Sök sommarjobb och/eller sommarjobbssedel med denna blankett.

Ansökningstiden för sommarjobb och sommarjobbssedel är 15.2. – 5.3.2023.

De som får sommarjobb eller sommarjobbssedel väljs via utlottning.