I staden Jakobstad verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag

Idrottsverksamheten

  • verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar i Jakobstad som har ledd verksamhet för ungdomar under 18 år
  • till ansökningar för idrottsverksamhet ska även bifogas bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse 2022.

Kulturverksamheten

  • projektbidrag för enskilda konstutövare, grupper och föreningar, som bedriver kulturverksamhet i Jakobstad.
    Till ansökan om kulturunderstöd bifogas projektplan och -budget.
    Till lokalteatrarnas ansökan om verksamhetsbidrag bifogas bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse för det föregående verksamhetsåret

Stadsstyrelsen

  • verksamhetsbidrag för övriga registrerade allmännyttiga föreningar och samfund.
    Till föreningarnas ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse för år 2022 samt verksamhetsplan och budget för år 2023.

Ansökan om bidrag ska lämnas in senast 31.3.2023 kl. 15.00.
Staden tar endast emot elektroniska ansökningar.

Till nätblanketten:
Idrottsverksamhet
Kulturverksamhet
Stadsstyrelsen

Jakobstad, den 1 mars 2023