Skolhälsovård

Skolhälsovården är avsedd för barn i grundskolan och deras familjer. Arbetet utförs i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare samt med elevvårds- och undervisningspersonal och andra behövliga parter.

Läs mer om skolhälsovården här

Tandvård

Skolbarnen kallas till periodisk munhälsokontroll genom en kallelse som sänds till hemmen.

Läs mer om munhälsovård här