Skolkurator och skolpsykolog

Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barns skolgång, lärande eller välmående uppmuntrar vi till kontakt med skolans lärare eller elevvårdspersonal i ett tidigt skede. Även eleven själv kan kontakta skolans lärare eller elevvårdspersonal. Skolan är också skyldig att initiera ärenden vid oro för enskild elev. 
Mer information och kontaktuppgifter via denna länk