Område 5

Västermalm daghem

Pörkenäsgatan 5

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3 Blåbären          044 7851 788
  • 1-3 Igelkottar        044 7851 305
  • 3–5 Nyckelpigorna  044 7851 588

Vestersundsby daghem

Skolvägen 34

Svenskspråkig småbarnspedagogik 1–5 år

  • 1–3  Ekorrar                  044 7851 481
  • 3–5  Myrorna                044 7851 300
  • 3–5  Rävarna                 044 7851 307
  • 4–5  Skogsnissarna       044 7851 390 UTOMHUS