Utvärdering

Småbarnspedagogiken i Jakobstad har utvärderats via en Webropol-enkät, som skickats ut till vårdnadshavarna via Päikky. Målgruppen var vårdnadshavare med barn i stadens daghem, familjedagvård, förskolans morgon- och eftermiddagsvård samt Tallbo daghem.

Enkäten var indelad i 3 huvudområden:
1. Trivsel och trygghet
2. Värderingar och verksamhetskultur
3. Information och samarbete
För dem som haft kontakt med administrationen fanns ytterligare några frågeställningar.
Enkäten avslutades med möjlighet att fritt kommentera småbarnspedagogiken i Jakobstad (90 svar).

Sammanlagt 374 enkätsvar lämnades in.