Stora Lysarholmen

Rapport från naturvärdesinventering

Nynäsbackens äng

Slutrapport

Permo-, Lövbloms och Markusholmsfladan

Inventering av vatten- och strandvegetation (på finska)

Inventering av åkergroda och sländor

Undersökning av sediment (på finska)