Uppdatering av Jakobstads trafik- och miljöplan, Plan för stadsbygge

Centralen för tekniska tjänster i Jakobstad bereder en uppdatering av stadens trafik- och miljöplan för centrum 1989. Målet är en uppdaterad trafik- och miljöplan som bättre ska motsvara dagens krav och ge verktyg för utvecklandet av stadens centrum. Förutom stadskärnan kommer planen också att omfatta de viktigaste trafiklederna som leder till och från centrum.

Arbetet med uppdateringen av planen påbörjades hösten 2019 med ett seminarium och två öppna workshoppar för invånare samt ett flertal samarbeten med studeranden. Planen var att ordna tre temaworkshoppar under februari–april 2020, men på grund av coronapandemin blev det paus i arbetet efter den första workshoppen stadsmiljö. Temaworkshopparna liv i centrum och trafik ska ännu ordnas.

Avsikten är också att genom sociala medier ge allmänheten tillfälle att framföra sina synpunkter och önskemål under hela processens gång.

Våra projektkanaler på sociala medier där du kan följa med och delta i processen:

Facebook: Projektsida för planläggningen / Kaupunkisuunnittelun projektisivut
Youtube: Jstad Psaari Planläggning Suunnittelu

Bekanta dig med första seminariet: Invånarforum 30.9.2019

Här kan du läsa responsen från höstens öppna workshoppar, invånarenkät och temaworkshoppen stadsmiljö.

I maj 2021 kommer den andra temaworkshoppen liv i centrum att ordnas digitalt i samarbete med ett fyrtiotal inbjudna deltagare.

Här finns ett videoklipp från workshoppens första tillfälle då Ralf Blomqvist höll en inspirerande inledning om vart kunden är på väg.

Här kan du bekanta dig med bakgrundsmaterialet.

Ett digitalt frågeformulär för allmänheten har gjorts så att alla i regionen har möjlighet att uttrycka sina åsikter och komma med konkreta förslag på hur Jakobstads centrum kan utvecklas.
Här finns länk till allmänhetens frågeformulär. Du kan svara på frågeformuläret till och med den 30 juni.

Efter temaworkshopparna inleder stadens arbetsgrupp, eventuellt i samarbete med konsulter, arbetet med att bearbeta allt material.

Nästa tillfälle för allmänheten planeras till slutet av år 2021. Målet är att då kunna presentera mer konkreta förslag om hur centrum kunde utvecklas, innan den slutliga planen görs upp.

Den nya planen för Jakobstads centrum väntas bli klar 2022.

Tillägsinformation:

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Christer Tonberg

Christer Tonberg

Tekniska nämndens ordförande

Svenska Folkpartiet

christer.tonberg@multi.fi

044 585 1399

Arbetsgruppen:

Sören Öhberg

Sören Öhberg

Stadsplanearkitekt

Kommunaltekniska tjänster, Planläggning

soren.ohberg@jakobstad.fi

044 785 1633

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Micael Nylund

Micael Nylund

Ledande byggnadsinspektör

micael.nylund@jakobstad.fi

044 785 1268

Carola Sundqvist

Carola Sundqvist

Chef för museitjänster

Jakobstads museum

carola.sundqvist@jakobstad.fi

044 785 1460

Owe Sjölund

Owe Sjölund

Stadsstyrelsens ordförare

Svenska Folkpartiet

owe@sjolund.fi

040 066 6202

Christer Tonberg

Christer Tonberg

Tekniska nämndens ordförande

Svenska Folkpartiet

christer.tonberg@multi.fi

044 585 1399

Ida-Marie Jungell

Ida-Marie Jungell

Svenska Folkpartiet

i.jungell@hotmail.com

050 364 7929

Simon Holmstedt

Simon Holmstedt

Finlands Socialdemokratiska Parti

simon.holmstedt@multi.fi

050 589 2532

AnneMo Kaitfors

AnneMo Kaitfors

Byråarkitekt

Planläggning

annemo.kaitfors@jakobstad.fi

044 785 1230

Jyrki Karjalainen

Jyrki Karjalainen

Planeringsassistent

Planläggning

jyrki.karjalainen@jakobstad.fi

044 785 1299

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Jan-Ole Bäck

Jan-Ole Bäck

Stadsträdgårdsmästare

Kommunaltekniska tjänster

jan-ole.back@jakobstad.fi

044 514 7282

Marina Sundholm

Marina Sundholm

Avdelningssekreterare

Kommunaltekniska tjänster

marina.sundholm@jakobstad.fi

044 785 1593