Båtflytt

Meddelande
Vid Gamla hamn och Korsgrundsvikens uthyrda båtplatser ska båtarna vara avlägsnade senast 20.10.2022