Dagvattenavgift


Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter på detaljplaneområde.

Dagvattenavgiften faktureras en gång per år. Fakturan sänds till ägaren eller innehavaren av fastigheten.

Dagvattenavgiften är direkt utsökbar.

Vad används intäkterna till?

Intäkterna från dagvattenavgifterna används till underhåll av dagvattensystemen.

Storleken på dagvattenavgiften:

Avgiften bestäms utgående från fastighetens areal och planbeteckning i detaljplan enligt följande klassificering:

Tekniska nämnden beslöt (12.10.2022 § 134) att höja dagvattenavgift för år 2022.
Ny grundavgift är 40 €. (i parentes gamla priser från 2019)

Klass 1: Egnahems- och fritidshus (AO eller motsvarande)
– Dagvattenavgiften 40 €/år (25 €/år)
Klass 2: Boende i bolagsform, par- och radhus (AR eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 2 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 120 €/år (75)
– 2 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 360 €/år (225)
– 2 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 840 €/år (525)
– 2 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 1200 €/år (750)
– 2 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 1200 €/år (750)

Klass 3: Boende i flervåningshus (AK eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 3 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 120 €/år (75)
– 3 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 360 €/år (225)
– 3 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 840 €/år (525)
– 3 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 1200 €/år (750)
– 3 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 1200 €/år (750)

Klass 4: Affärs- och industribyggnader (KLT eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 4 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 160 €/år (100)
– 4 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 480 €/år (300)
– 4 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 1120 €/år (700)
– 4 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 1600 €/år (1000)
– 4 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 1920 €/år (1200)

Klass 5: Jordbruk (M eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 5 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 40 €/år (25)
– 5 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 40 €/år (25)
– 5 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 80 €/år (50)
– 5 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 80 €/år (50)
– 5 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 80 €/år (50)

Klass 6: Allmän byggnad (Y eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 6 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 120 €/år (75)
– 6 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 360 €/år (225)
– 6 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 840 €/år (525)
– 6 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 1200 €/år (750)
– 6 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 1440 €/år (900)

Sänkning av avgiften:

Anhållan om sänkning av avgiften kan behandlas i tekniska nämnden, om det på fastigheten genomförts fördröjnings- eller infiltreringssystem med en volym på minst 5 m3.

Avgiften är dock alltid minst av samma storlek som grundavgiften.

Specialfall:

En fastighet kan också vara en sådan tomt eller fastighet som inte har egentliga byggnader, men vars ytskikt ändrats genom byggnation. Om tomtens yta släpper sämre igenom vatten än ett naturligt markområde uppbärs dagvattenavgift.