Evenemangstillstånd

Vid evenemang som idrottstävlingar, mässor, Jakobs Dagar, marknader, parader mm., på gatuområden eller på allmänna områden inom staden Jakobstad där man måste ta hänsyn till frågor om ordning och säkerhet kan sökande ansöka om utlåtande från Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen.

Ansökan om utlåtande via kommunaltekniska avdelningen samt tillstånd från polisen ska ske minst 1 månad före evenemanget eller tillställningen. Även en trafikmärkesplan bör bifogas ansökan för evenemanget eller tillställningen. Via tjänstemannabeslut om utlåtande hos Centralen för tekniska tjänster/kommunaltekniska avdelningen kan sedan sökande via den lokala polisen söka om tillstånd för tillställningen eller evenemanget på nedanstående länk.

Anmälan till polisen om offentliga tillställningar…   

Kontakta oss

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221