Dagvattenavgift


Dagvattenavgift tas ut för alla bebyggda fastigheter på detaljplaneområde.

Dagvattenavgiften faktureras en gång per år. Fakturan sänds till ägaren eller innehavaren av fastigheten.

Dagvattenavgiften är direkt utsökbar.

Vad används intäkterna till?

Intäkterna från dagvattenavgifterna används till underhåll av dagvattensystemen. Dagvattensystemet byggs med skattemedel.

Storleken på dagvattenavgiften:

Avgiften bestäms utgående från fastighetens areal och planbeteckning i detaljplan enligt följande klassificering:

Grundavgift 25 euro/år

Klass 1: Egnahems- och fritidshus (AO eller motsvarande)
– Dagvattenavgiften 25 €/år
Klass 2: Boende i bolagsform, par- och radhus (AR eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 2 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
– 2 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 225 €/år
– 2 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 525 €/år
– 2 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 750 €/år
– 2 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 750 €/år

Klass 3: Boende i flervåningshus (AK eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 3 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
– 3 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 225 €/år
– 3 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 525 €/år
– 3 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 750 €/år
– 3 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 750 €/år

Klass 4: Affärs- och industribyggnader (KLT eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 4 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 100 €/år
– 4 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 300 €/år
– 4 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 700 €/år
– 4 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 1000 €/år
– 4 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 1200 €/år

Klass 5: Jordbruk (M eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 5 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 25 €/år
– 5 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 25 €/år
– 5 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 50 €/år
– 5 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 50 €/år
– 5 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 50 €/år

Klass 6: Allmän byggnad (Y eller motsvarande)
Avgiften bestäms enligt tomtens areal:
– 6 a: areal >0–1000 m², dagvattenavgift 75 €/år
– 6 b: areal >1000–5000 m², dagvattenavgift 225 €/år
– 6 c: areal >5000–10 000 m², dagvattenavgift 525 €/år
– 6 d: areal >10 000–100 000 m², dagvattenavgift 750 €/år
– 6 e: areal >100 000–1000 000 m², dagvattenavgift 900 €/år

Sänkning av avgiften:

Anhållan om sänkning av avgiften kan behandlas i miljö- och byggnadsnämnden, om det på fastigheten genomförts fördröjnings- eller infiltreringssystem med en volym på minst 5 m3.

Avgiften är dock alltid minst av samma storlek som grundavgiften.

Specialfall:

En fastighet kan också vara en sådan tomt eller fastighet som inte har egentliga byggnader, men vars ytskikt ändrats genom byggnation. Om tomtens yta släpper sämre igenom vatten än ett naturligt markområde uppbärs dagvattenavgift.