Staden låter bygga nya gator, parker och idrottsområden samt saneringar av dessa årligen enligt stadens budget- och ekonomiplan. Byggandet sker vanligtvis som samprojekt med alla ledningnätens innehavare.

Om ni har frågor eller respons så vänligen kontakta arbetsledaren som är ansvarig för arbetsplatsen eller byggherreingenjören:

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Kontakta oss

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750