Gatubelysning och trafikljus

I staden finns 6 000–7 000 gatubelysningar. Gatubelysningarna består av både gammalt och nytt. Då nya bostadsområden och trafikleder byggs planeras alltid ny LED-belysning. Staden har som mål att byta ut alla föråldrade lampor till LED-belysning. Saneringsprojektet har redan pågått i flera år. Herrfors Nät Ab är stadens samarbetspartner som sköter om både stadens gatubelysningar samt stadens trafikljus.

Alla trafikljus har även uppdaterats och målet har varit att underlätta utryckningsfordonens smidighet vid trafikljuskorsningarna. 10.11.2021 togs Hali 2,0 i bruk för att förbättra framkomligheten för utryckningsfordon.

Respons om gatubelysningar och trafikljus:

Det går enkelt med mobiltelefon: Ladda ner jakobstadappen, välj Tjänster och där Virhi.

Här finns också kartan där ni kan ge respons:
https://jakobstad.virhi.fi/map

Felanmälningar via Herrfors Nät Ab;

Herrfors Nät – felanmälan 24/7: https://www.herrforsnat.fi/sv/felanmaelan/