Parker och grönområden

I vår stad är det offentliga rummet, där parkerna är en viktig del, en attraktiv mötesplats för människor. En möteplats där alla både Jakobstadsbor och besökare har del.
Parkerna och stadsgrönskan på gator och torg bidrar till att göra staden levande, biologiskt som socialt och estetiskt.

Parker skall tjäna många syften. I vår hektiska tid erbjuder dessa en stunds ro och vila. Samtidigt som de utgör viktiga ytor för aktiviteter och upplevelser.

Stadsträdgårdens verksamhet överfördes till Alerte Ab då beställar-utförarmodellen togs i bruk. Beställaren är kommunaltekniska avdelningen. Aspegrens trädgård ingår också i skötselavtalet.

Alerte odlar själv sommarblommor, som används i stadens parker och krukplanteringar. Uppdrivningen av fröplantor och sticklingar börjar på Borgbackens växthus i slutet på februari. Mitten av juni planteras sommarplantor ut. Återkommande sommarblommor i vårt sortiment är bl. tagetes, lobelia, petunia och pelargoner. Varje år har vi även några nyheter. Under en säsong driver vi upp ca 15 000 plantor.

Högsäsongen infaller mellan maj och oktober. Under säsongen utökas personalen från 8 personer till 32 personer. På sommaren sysselsättes även 6 skolelever.

Till stadsträdgårdens uppgifter hör:

Planering
Anläggning


Jakobstads Alerte utför underhåll av stadens parker, lekparker och närrekreations och parkskogar. Dessutom utför Alerte beställningsarbeten:

Trafikgrönska
Disponentsektionen
Parkeringsområden och torg
Gågatan
Idrottsanläggningar
Hjälte gravar


Våra parker och grönområden sköts enligt ett skötselklassifiseringsprogram som används i hela landet.