Jakobstads historiska parker bildar en i Finland unik helhet. I Jakobstad inser man värdet av det gröna kulturarvet som stadens olika historiska parker representerar, med intressanta grönområden från flera sekel

Puistot ja metsat 05