Parkeringsövervakning

Lag om parkeringsövervakning:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110727

Nya P-automater vid Otto Malmsgatan kan ge mera tid för din parkering!

Visasbacken och Otto Malmsgatan från Styrmansgatan till Köpmansgatan har en timmes gratis parkering som förr. Det som är nytt är att om ärendet tar över en timme så kan parkeringstiden förlängas. I automaten kostar det en euro per extra timme. (Exempelvis med en euro får man 2 timmars tid = 1 gratis plus 1 avgiftsbelagd)

Använd P-skivan för högst en timmes parkering eller vid automaten gör så här:

– ta gratis biljett för en timme/tryck på en knapp i automaten (Youtube)
– betala med mynt för att få extra tid som behövs, godkänn med grön knapp eller
– använd kortet, öka tiden med knappar, godkänn med grön knapp  (Youtube)
– ställ fram kvittot i bilen så att det kan läsas genom vindrutan

Man kan också använda mobilappar som Moovy, Easy Park eller ParkMan. Då kan ni lätt öka parkeringstiden i telefonen utan att alls behöva gå ut till bilen.

I övriga centrum av Jakobstad används parkeringsskiva.
På områden med röd skraffering (Maria Malm och Kvarnbacken) är parkeringen avgiftsbelagd.

Parkeringsbegränsningar i centrum

Parkering under torget sköts av ett privat bolag:
TORGPARKERING LUDVIG

Torgparkeringen är öppen (att köra in) vardagar 7.00–21.00, lördagar 7.00–18.00 och söndagar (helgdagar) 10.00–17.00.

Maria Malms parkering

Parkeringskort C, Moovy, Easy Park eller ParkMan-betalning på området.

Maria Malms parkering blev avgiftsbelagd 4.1.2015 då automaten togs i bruk.

  • Automaten tar mynt och bank- eller kreditkort
  • 1,40 euro/timme eller en hel månad för 50 euro
  • Kvittot från parkeringsautomaten sätts fram i vindrutan så att det kan läsas

Från och med 14.1 säljer staden parkeringskort B som gäller ett år på Maria Malms tomt och Kvarnbackens parkering.

  • Korten ska beställas här. 
  • Kom ihåg att fylla i följande uppgifter: antal kort, kontaktperson, telefonnummer, e-post, företag och faktureringsadress.
  • Korten avhämtas/kvitteras ut från Marina Sundholm, kommunaltekniska avdelningen.
  • Ett årskort kostar 330 euro, inklusive skatt.

 

Felparkeringsavgift och begäran om omprövning

Felparkeringsavgiften i Jakobstad är 40 euro och den ska betalas inom 30 dagar från den dag beslutet fattades oberoende av om man har gjort en begäran om omprövning på felparkeringsavgiften. Om avgiften inte har betalats inom utsatt tid stiger den med 14 euro.

Den som är missnöjd med felparkeringsavgiften kan lämna in en skriftlig begäran om omprövning till parkeringsövervakaren inom 30 dagar från att felet begicks. Om begäran om omprövning lämnas in efter utsatt tid kan den lämnas utan prövning.

Du kan söka information om felparkeringen och göra en elektronisk begäran om omprövning på
https://helgapark.net

I centrum av Jakobstad används parkeringsskiva.

2 § Markering av parkeringstidens början
Som parkeringstidens början ska markeras den tid då fordonet parkeras. Som parkeringstidens början kan även markeras, beroende på vilken tidpunkt som är tidigare, den hela eller halva timme som följer efter det att bilen parkerades.
Parkeringstidens början ska markeras så som framgår av 1 mom., även om skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller endast för en del av parkeringstiden. Parkeringsskiva behöver inte användas, om parkeringen sker helt och hållet utanför den tid skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller.
Parkeringstidens början får inte ändras under den tid skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller.

Man får inte bara justera brickan och förlänga parkeringen. Gällande tolkning är att efter den tillåtna P-tiden ska parkeringsplatsen helt frigöras så att också någon annan har äkta möjlighet att använda den.