Skador

Ansvaret av gatuunderhållet är enligt lag uppdelat mellan staden och de privata fastigheterna.
Huvudregeln är att staden ansvarar för skötseln av vägbanorna, cykellederna samt parkeringsområden och torg medan fastigheterna ansvarar för trottoarerna. Normalt vinter- och sommarunderhåll utförs för närvarande av Jakobstads Alerte

För att undvika flera skador på samma ställe:

Om skador på trafikleder och områden (orsak t.ex. en djup grop) skall genast anmälas:

För respons till gatuundehållet använd gärna sidan: https://jakobstad.virhi.fi/map Det kommer fram alla tider!

Anmälan kan också göras per telefon. På dagtid måndag – fredag, kl. 08.00 – 16.00:

  • tfn 044 785 1750 eller tfn 044 558 7246 eller tfn 044 514 7282

Utanför tjänstetid på:

  • tfn 044 785 1999

Staden har en ansvarsförsäkring.

För eventuella ersättningskrav skall en anmälan (nedan) skickas till Centralen för tekniska tjänster. Staden behandlar varje fall skilt och besluter om ansvaret. Eventuella ersättningar betalas ut endast på efterhand.

Ifall personen eller fordonet har en privat olycksfallsförsäkring så enklast att man först söker ersättning från eget försäkringsbolag.

Blanketten för skadeanmälning

Begäran om skadestånd – Vahingonkorvausvaatimus

Skadelidande/Vahinkoa kärsinyt(Obligatoriskt)
Datum när olyckan konstaterades – Vahingon toteamispäivä(Obligatoriskt)
Kl. – Klo(Obligatoriskt)
:
På gatuområdet? – Katualueella?(Obligatoriskt)
När kontaktades staden – Milloin otettiin yhteyttä kaupunkiin(Obligatoriskt)
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 1 GB, Max antal filer: 4.