Du kan ge respons på kartan. Tryck på + och flytta märket till rätt ställe.
Du kan se aktiva felanmälningar på kartan https://jakobstad.virhi.fi/map

Det går också enkelt med mobiltelefon:
Ladda ner Jeppisapp, välj Tjänster och Virhi...

Respons på gatuunderhållet

https://jakobstad.virhi.fi/map