Staden som vägdelägare

Staden som vägdelägare i väglaget

Kommunen kan vara vägdelägare förutsatt att kommunen äger en fastighet som finns på ett område som en enskild väg betjänar.

Stadens tjänstemän deltar eller medverkar inte i väglagens styrelser eller fungerar som sysslomän. Representanter för avdelningar som är vägdelägare kommer enbart att delta i vägstämmor.

Följande av stadens avdelningar kan beröras:

  • idrotts- eller fritidsanläggningar som staden äger, kommunaltekniska avdelningen
  • gatuområden, kommunaltekniska avdelningen
  • mark- eller skogsområden, mätningsavdelningen
  • skolor eller andra byggnader som staden äger, utrymmesförvaltningen
  • vatten- och avloppsanläggningar längs vägen, Jakobstads vatten

Kallelser till årsstämmor riktas till:

Staden Jakobstad

Mätningsavdelningen

Strengbergsgatan 1

68600 Jakobstad