Christina Lind-Kangas

Christina Lind-Kangas

Koordinator

Förvaltning, Stadskansliet

christina.lind-kangas@jakobstad.fi

044 785 1415