Tiina Pelkonen

Tiina Pelkonen

Turism- och marknadsföringsplanerare

Förvaltning

tiina.pelkonen@jakobstad.fi

044 785 1208