Ansökan om bidrag – Idrottsverksamhet

Sökande(Obligatoriskt)
Namn(Obligatoriskt)
Adress

Funktionärer

Adress

Verksamhet

Understöd som sökes

Enligt kommunernas ekonomistadga bereds kommunens revisor möjlighet att granska den understödstagande sammanslutningens förvaltning och räkenskaper
Understöd som sökes(Obligatoriskt)

Från annat håll ansökt eller beviljat understöd

Bilagor

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år. Verksamhetsplan, budget för den period för vilken understödet söks.
Max filstorlek: 1 GB.
Max filstorlek: 1 GB.
Max filstorlek: 1 GB.
Max filstorlek: 1 GB.
Max filstorlek: 1 GB.
Max filstorlek: 1 GB.
Deltagarförteckning, lägerprogram, budget
Max filstorlek: 1 GB.
DD punkt MM punkt ÅÅÅÅ