Skolträdgården i Jakobstad – En blomsteroas i norr

Skolträdgården är värd att besöka alla årstider.

Från maj till senhöst bjuder den ca 1,35 hektar stora Skolträdgården på ett växelspel där blomster i olika färger och former outtröttligt tar över efter varandra.

Skolträdgårdens historia

Skolträdgården är planerad av trädgårdsarkitekt Bengt Schalin och anlagd 1916–1932. Den är en donation av släkten Schauman till minne av Elise och Victor Schauman, som båda var intresserade av trädgårdsskötsel och botanik. Skolträdgårdens ändamål är att främja undervisningen i botanik i stadens skolor samt att ”väcka och utveckla sinnet för växtvärldens skönhet, under och nytta” hos befolkningen.

En kort introduktion

Trädgårdens övre park representerar klassisk parkarkitektur med noggrant avskilda gångvägar och jordlotter som är uppdelade enligt art och tema. Vid uppfarten till gläntan finns bysten av Skolträdgårdens donator Victor Schauman. Gläntan, som kan kallas trädgårdens hjärta, är arkitektoniskt som en del av Ludwig XIV:s Versailles. Området är systematiskt och strikt arkitektoniskt indelat i växtfamiljer. I mitten står soluret. Nedre parken med mjuka konturer kännetecknas av slingrande promenadstigar och gräsplaner kantade av stenpartiväxter. Här finns en porlande bergsbäck, en fiskdamm med springbrunn, en grotta som gömmer sig i en kulle, en rosengård samt rikligt med fina gamla träd och buskar. I bakgrunden står den ståtliga gymnasiebyggnaden från 1904 som Bertel Jung planerat.

Skolparkens utescen och ramper

År 1992 fick parken en permanent utescen för olika evenemang, där bland annat största delen av stadens årliga stora festligheter, Jakobs Dagar, går av stapeln. Ramper har byggts mellan parkens olika avdelningar för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att förflytta sig. 

Läs mer

Se på kartan