Idrottsbyrån

Idrottsbyrån har till uppgift att under kultur- och fritidssektionen ombesörja beredningen och verkställigheten av ärenden som hör till sektionens verksamhetsområde, såsom föreskrivs i instruktionen för sektionen.

Meningen är att upprätthålla utrymmen och platser där Jakobstadsborna kan röra på sig och erbjuda möjligheter att på ett hälsosamt och trivsamt sätt upprätthålla sin kondition.

Målsättningen är att garantera möjligheter för kommuninvånarna att dagligen röra på sig och motionera i en trygg, tvåspråkig omgivning nära vardagen. 


Idrottsbyrån

idrottsbyran@jakobstad.fi

Pedersesplanaden 8, 68620 Jakobstad
Fakturor PL 41, 68601 Jakobstad

Kostnadsställe 3770 37701