Friluftsliv

Fäboda vandringsled

Fäboda vandringsled tillkom år 1981. Leden omfattar ett område från Torpet invid travbanan till Pörkenäs och Svedja i söder. Vandringsledens huvudsakliga startplats är från Torsvikens parkering och leden går medsols via Lussilundsvägen, Mjölkvägen, Mässträsket, Degernästräsket, Långsjön, Svedja, Pörkenäs, Storsand och Lillsand för att sedan återvända mot travbanan via Skalottmossen och Dalpottberget.

Det finns flertalet andra möjligheter till startplatser längs med leden, parkeringsmöjligheter finns även vid Lillsand, Lövbacka skogsväg och vid Pörkenäsvägen. Till vandringsleden är man välkommen att vandra, springa eller cykla med terrängcykel. Från Lillsand kan man t.ex. gå den populära rutten ”Reijos runda” som är 7,7km lång. Vid Lillsand finns också en upplevelsestig som berättar om områdets djur och natur med hjälp av olika färgglada infotavlor. Här finns också ett populärt vindskydd med grillplats och en omtyckt balansbana för barnen medan vuxna grillar korv.

Längs med vandringsleden finns flertalet raststugor och vindskydd. Vid alla rastplatser finns ved och grillplats, som är fri att nyttja för alla besökare. Vid raststugorna finns även utedass. I Wiiks stuga samt Reijos stuga finns övernattningsmöjlighet.

Fäboda vandringsled genomgick en grundlig restaurering år 2021 som förverkligades med hjälp av statsbidrag, merparten av våta och svårframkomliga avsnitt är åtgärdade med hjälp av spångar som blivit anlagda eller genom andra markförbättringar som blivit gjorda. Restaurerings och förbättringsarbetena länga vandringsleden är ett fortgående arbete och varje år görs mindre förbättringar. Ca 30 stycken naturtavlor kommer att placeras ut längs med hela vandringsleden som berättar om områdets natur och sevärdheter.

Totala längden för alla leder som hör till Fäboda vandringsled är ca 40 km. Vintertid dras skidspår längs rutten Torsviken-Långsjön-Torsviken samt längs Lövbackavägen. De övriga delarna av vandringsleden har inget vinterunderhåll men stigarna är ändå oftast upptrampade av mängden besökare som är ute och vandrar, springer eller cyklar.

Karta vandringsleden och naturstigen

För stadens invånare är området känt som bärplocknings-, jakt- och strövområde och det erbjuder rikligt med träsk-, skogsmark- och strandområden.

Genom att bygga vandringsleder som är utmärkta i terrängen samt raststugor och rastplatser vill man underlätta för allmänheten att röra sig i terrängen. På området finns också en hindersfri naturstig.

Avsikten med denna information är att presentera vissa fakta som berör området. Här kan du läsa mera om områdets natur, flora, historia och geologi. Dessa saker beskrivs också på de 34 naturtavlor, som finns på naturstigen. 

Rör dig försiktigt och spara på vår natur!

Feedback och önskemål:

idrottsbyran@jakobstad.fi

Hindersfri naturstig och utsiktstorn

Den hindersfria naturstigen ger alla möjligheter till att röra sig ute och njuta av naturen och havet. Den hindersfria naturstigen är indelad i två olika delar och har blivit byggt i flera olika etapper genom åren. Hindersfria naturstigen fick sin början i och med att del 1 byggdes från Fäboda kaffestuga och söderut i samarbete med UPM som donerade virkesmaterialet. Del 1 är 170m lång och 1,2m bred.

Del 2 går alldeles från kaffestugans närhet vidare norrut och slutar vid ett utsiktstorn vid Rågårdsskatan, del 2 är totalt ca 600m lång och längs med rutten finns flertalet viloplatser att sitta vid för att njuta av havet. En förbindelse till hindersfria naturstigen från Fäboda simstränders huvudsakliga parkering finns också. En del av den hindersfria naturstigen del 2 har byggts med hjälp av statsbidrag medan UPM har varit med och sponsorerat virket för utsiktstornet.

Se på baskartabotten

Se på kartan