Vänskapskortverksamhet

Med vänskapskortet får en vän till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller deras stödperson avgiftsfritt komma in i simhallen.

Läs mer: www.ystavankortti.fi

Seniorkort + 70 år

Då du fyllt 70 år kan du lösa in ett årskort för simhallen i Jakobstad. Kortet kan användas vardagar kl 6.30 -15.00. Anhållan görs på blankett som fås från kassan.

Specialsimkort

Idrottssektionen beslöt vid sitt möte i maj 2021 att bevilja ett s.k. specialsimkort. Kortet är avsett för personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka Jakobstadbor. Målet är att aktivera dem till motions- och idrottsverksamhet på eget initiativ. Idrottssektionen förbehåller sig rätten till ändringar i grunderna för beviljande av kortet.

Grunderna som har fastställts för beviljande av kortet framgår av bilagan som medföljer. Kortet kan beviljas utifrån en kod, som antecknats på FPA-kortet om rätt till specialersättning för läkemedel, och medicinska utlåtanden. Grunderna för beviljandet av kortet gäller tills vidare och ses över regelbundet. Vissa klienter har rätt att få ett kort för en personlig hjälpare. Klienten har då rätt att utan kostnad ha en vuxen, personlig hjälpare som följeslagare i simhallen.

Med beviljat specialsimkortet med foto kan du lösa ut:

 • Engångsbiljett från kassan ett år framöver från beviljandet av specialsimkortet i Jakobstads simhall till priset av 75 euro (vuxna) och 35 euro (barn under 16 år). Med förbehåll till din hemkommun (annan kommun 100 €)
 • Simmar du på morgonsim då kassan är stängd (måndag, onsdag, tisdag kl. 6.30–8.00) kan du lösa ut ett 5 gångerskort.

Att fylla i blanketten

Den som ansöker om kortet bör fylla i en blankett. Det är viktigt att alla punkter på blanketten fylls i noggrant. Skriv koden som antecknats på baksidan av FPA-kortet om rätt till specialersättning för läkemedel eller bifoga en kopia av ett läkarintyg till ansökan. Ta med kriterierna för beviljandet av specialsimkortet till läkaren då ni begär utlåtande.

Att lämna in ansökan

Ansökan kan lämnas in på idrottsbyrån vid simhallen II-våningen. Om ni ansöker om specialsimkortet utifrån koden på FPA-kortet ska ni på samma gång som ansökan inlämnas också uppvisa FPA-kortet. Ett passfoto bifogas till ansökan.

Handläggning av ansökan

Ansökningarna handläggs vid idrottsbyrån. Den som beviljats specialsimkortet försedd med passfoto får det hemskickat per post eller kan hämta det från idrottsbyrån/simhallens kassa. Vi returnerar även alla bilagor om så önskas. Närmare uppgifter fås av specialidrottsinstruktör Marja Eriksson tel. 044 785 1652 marja.eriksson@jakobstad.fi

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV SPECIALMOTIONSKORT

Koder som antecknats på FPA-kortet

Astma, kod 203
Diabetes, kod 103
Muskelsjukdom kod 108
Psykiatrisk sjukdom, kod 112
Multipel skleros (MS), kod 109 eller 303
Parkinsons sjukdom, kod 110
Reumatism, kod 202
Kranskärlssjukdom, kod 206
Hjärtsvikt, kod 201
Epilepsi, kod 111

Medicinska utlåtanden

 • CP-skador (diagnos G80), FPA:s beslut om vårdbidrag eller medicinsk utredning
 • Progressiva sjukdomar i centrala nervsystemet (diagnoserna G10–G13), medicinsk utredning
 • Utlåtande om utvecklingsstörning, omsorg om utvecklingsstörda, FPA:s beslut om vårdbidrag, medicinsk utredning
 • Grav ledförslitning; knä eller höft, medicinsk utredning
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen), medicinsk utredning
 • Muskelsjukdom (diagnos G70–G73), medicinsk utredning
 • Psykiatrisk sjukdom (diagnos F32.2), medicinsk utredning
 • Multipel skleros MS (diagnos G35), medicinsk utredning
 • Bröstcancer, medicinsk utredning, högst 3 år gammalt läkarintyg
 • Stroke- och afasipatienter – bestående funktionshinder, medicinsk utredning
 • Sjuklig övervikt BMI>40, lasset >35 (utlåtande av hälsovårdare)
 • Osteoporos, medicinsk utredning (bentäthetsmätning)
 • Handikapp hos barn under 16 år, medicinsk utredning
 • Invaliditet, invaliditetsgrad minst 55 % eller invaliditetsklass 11, medicinsk utredning

Övriga grunder
Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning