Ledd verksamhet

Idrottsbyrån erbjuder ledda motionsgrupper och annan idrottslig verksamhet för friska äldre samt för långtidssjuka eller för dem som behöver hjälpmedel.

Till den ledda verksamheten för äldre hör bl.a. vattengymnastik och cirkelträning. Den ledda verksamheten för äldre arrangeras av specialidrottsinstruktör Marja Eriksson.

Verksamheten är avgiftsbelagd.