Daghem

I Jakobstad finns tio daghem med plats för ca 690 barn i åldrarna 1-5 år. I staden finns också en familjedagvårdare. Småbarnspedagogik ordnas på svenska och finska, för 5-åringar finns även språkbad.

Daghemmen finns runtom i staden och har delats in i fyra områden. Varje område har en daghemsföreståndare och en pedagogisk ledare, kontaktuppgifter hittas under respektive område.

Mera information gällande småbarnspedagogik och ansökningar fås från småbarnspedagogikens administration.