Dokumentation och kommunikation

Staden Jakobstad använder plattformen Prion för att dokumentera barnens utveckling och lärande och samverka med dig som vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare kommer därmed att få tillgång till ditt barns portfolio och kunna ta del av annan information från småbarnspedagogiken via appen.

Här följer en kort beskrivning av vad Prion innebär för dig – trevlig läsning!

Prion gör det möjligt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns aktiviteter och lärandeprocess. Bilder och berättelser från barnets vardag är kopplade till måltaggar som beskriver den pedagogiska verksamhetens centrala mål och innehåll. Här kan du läsa mera: Lärområden, utdrag ur planen för småbarnspedagogik i Jakobstad

Sammanställning/Yhteenveto: Lärområden/Oppimisen alueet