Jakobstads gymnasium

Jakobstads gymnasium erbjuder undervisning på andra stadiet. Utöver de för alla gemensamma kurserna kan studerande välja mellan gymnasie-, idrotts-, musik- eller bildkonstlinje. Genom det fortgående projektet Parkskolan kan gymnasiet erbjuda en hel del extra utöver den nationella läroplanen. Parkskolans kurser är kreativt ämnesöverskridande och har anknytning till natur, vetenskap, miljö och företagsamhet. 

Gymnasiet deltar aktivt i internationella projekt och samarbetar med gymnasier i fem kommuner i norra svenska Österbotten.

Gymnasiet finns mitt i staden omgiven av skolparken. Avstånden till natur, kultur och idrott är korta. Skolbyggnaden med sin vackra jugenddel kombinerat med modern arkitektur utgör en unik och inspirerande studiemiljö. 

I samma byggnad finns även Pietarsaaren Lukio vilket ger synergieffekter i form av gymnasieöverskridande aktiviteter och kurser samt inte minst i form av en tvåspråkig miljö.

Läs mer på skolans webbplats

Skolans kontaktuppgifter

Skolgatan 2068600 Jakobstad (se karta)

E-post: gymnasiet@edu.jakobstad.fi