Övriga bidrag

Här under finns blanketten för övriga bidragsansökningen.

Rettigs fond

Rettig Group Oy Ab har överlämnat medel till staden Jakobstad för att stöda idrottsverksamhet i Jakobstad. Fonddirektionen beslutar om utdelning av stipendier och understöd till enskilda barn och unga som annars inte har råd att idka idrottsverksamhet.

Här under via länken till ansökan.