Kommunaltekniska avdelningen

Vår uppgift är att hålla stadens allmänna områden i skick. Vi planerar och bygger gator, ansvarar för parker och rekreationsområden och har även hand om frågor som parkering, båtplatser och mattvätt.
I menyraden hittar du mer detaljerad information om vad vi gör.

Hittar du inte det du söker?
Ta kontakt med oss, vi hjälper gärna till.

Kontakta oss

Harri Kotimäki

Harri Kotimäki

Stadsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

harri.kotimaki@jakobstad.fi

044 785 1750

Marina Sundholm

Marina Sundholm

Avdelningssekreterare

Kommunaltekniska tjänster

marina.sundholm@jakobstad.fi

044 785 1593

Johan Enlund

Johan Enlund

Ansvarig planerare

Kommunaltekniska tjänster

johan.enlund@pietarsaari.fi

044 785 1221

Magnus Brännbacka

Magnus Brännbacka

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

magnus.brannbacka@jakobstad.fi

044 785 1203

Frank Bäcksholm

Frank Bäcksholm

Byggherreingenjör

Kommunaltekniska tjänster

frank.backsholm@jakobstad.fi

044 785 1998

Nicklas Gustafsson

Nicklas Gustafsson

Underhållsingenjör

Kommunaltekniska tjänster

nicklas.gustafsson@jakobstad.fi

044 785 1227

Håkan Högberg

Håkan Högberg

Övervakare av grävningstillstånd och tillfälliga avstängningar

Kommunaltekniska tjänster

hakan.hogberg@jakobstad.fi

044 558 7246

Stefan Järndahl

Stefan Järndahl

Planerare

Kommunaltekniska tjänster

stefan.jarndahl@jakobstad.fi

044 785 1219

Ralf Lillfors

Ralf Lillfors

Stadsträdgårdsmästare

Kommunaltekniska tjänster

ralf.lillfors@jakobstad.fi

044 514 7282

Maarit Ylitalo

Maarit Ylitalo

Parkeringsövervakare

maarit.ylitalo@jakobstad.fi

044 302 7910

Suvi Kullström

Suvi Kullström

Parkeringsövervakare

suvi.kullstrom@jakobstad.fi

044 302 7812

Kommunalteknisk beredskap

Kommunalteknisk beredskap

Fungerar endast utanför normal arbetstid

Kommunaltekniska tjänster

044 785 1999