Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen

Förskolebarnet får 4 timmar förskoleundervisning per dag. Utöver det kan du ansöka om avgiftsbelagd småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogik för barn som deltar i förskoleundervisningen ordnas på samma ställe som förskoleundervisningen.

Småbarnspedagogik som ordnas i en förskola som finns i anslutning till en skola ordnas i regel mellan kl. 6.30 och 17.00.

Småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen upphör då barnet slutar i förskolan.

Hur du ansöker om småbarnspedagogik som behövs utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen

  1. Ansök om småbarnspedagogik med den elektroniska ansökan om småbarnspedagogik som du hittar här.
  2. Välj barnets förskoleplats som önskad plats.

Avgifter för småbarnspedagogik (länk)