Ekonomiavdelningen

Staden Jakobstad
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad
ekonomiavdelningen@jakobstad.fiFaktureringsadress för inköpsfakturor

Vi önskar att ni i fortsättningen använder nätfaktura som primär faktureringskanal när ni skickar fakturor till oss.

Staden Jakobstad tar emot nätfakturor i Finvoice-format.

Mottagare: Staden Jakobstad (FO-nummer 0209242–0)
Nätfakturaadress / EDI-kod: 003702092420
Operatör: 003723327487 (Apix Messaging Oy)

OBS! Om ni använder Handelsbanken eller Lokalandelsbanken som operatör då ni skickar e-fakturor, skall ni som Nätfakturaadress använda 003723327487 och som Förmedlarkod DABAFIHH.

Om ni inte kan skicka nätfakturor kan ni använda er av www.laskumappi.fi -tjänsten eller skicka fakturorna till vår postadress för fakturor:

Staden Jakobstad
PB1000
00781 Helsingfors

OBS! Enbart fakturor förmedlas till denna adress.

Fakturor i PDF-format kan skickas till staden.jakobstad@skannaus.apix.fi    

På fakturan bör stadens FO-nummer 0209242–0 framgå, samt i fältet för beställaruppgifter ska beställarens kostnadsställe framgå.

Kontakta oss

Gunilla Höglund

Gunilla Höglund

Ekonomidirektör

Ekonomiavdelningen, Förvaltning

gunilla.hoglund@jakobstad.fi

044 785 1421

Anette Granberg

Anette Granberg

Ekonomichef (bildningsväsendet)

Ekonomiavdelningen

anette.granberg@jakobstad.fi

050 365 9321

Katarina Bergqvist

Katarina Bergqvist

Ekonomiplanerare

Ekonomiavdelningen

katarina.bergqvist@jakobstad.fi

044 785 1432

Jonatan Granholm

Jonatan Granholm

Ekonomiassistent

Ekonomiavdelningen

jonatan.granholm@jakobstad.fi

044 785 1423