Ekonomiavdelningen

Staden Jakobstad
Strengbergsgatan 1, 68600 Jakobstad

ekonomiavdelningen@jakobstad.fiFaktureringsadress för inköpsfakturor

FO-nummer 0209242-0

Staden Jakobstad

(Beställar-ID)

Fakturor till staden Jakobstad sänds i första hand som nätfaktura.

Staden Jakobstad tar emot nätfakturor i Finvoice-format.

Nätfakturaadress: FI2255670720000235
Operatör: OKOYFIHH (OP-Pohjola)

OBS! Enbart fakturor förmedlas till denna adress. Bilagematerial bör sändas per e-postadressen nedan.

Övriga fakturor och bilagor sänds per e-post till inkopsreskontra.jakobstad@micobotnia.fi               

Den av beställaren uppgivna beställarkoden bör tydligt framgå på fakturan.

Kontakta oss

Gunilla Höglund

Gunilla Höglund

Ekonomidirektör

Ekonomiavdelningen, Förvaltning

gunilla.hoglund@jakobstad.fi

044 785 1421

Tarja Stenman

Tarja Stenman

Redovisningssekreterare

Ekonomiavdelningen

tarja.stenman@jakobstad.fi

044 785 1423

Anette Granberg

Anette Granberg

Ekonomichef (bildningsväsendet)

Ekonomiavdelningen

anette.granberg@jakobstad.fi

050 365 9321

Katarina Bergqvist

Katarina Bergqvist

Ekonomiplanerare

Ekonomiavdelningen

katarina.bergqvist@jakobstad.fi

044 785 1432