2021 – Sysselsättningsrapport

2021 – Examensarbete (Socionom Högre YH)


I examensarbetet har man utvecklat ett verktyg, en enkät, som ska mäta i vilken utsträckning kommunerna har anpassade informations- och rådgivningstjänster inom alla kärnområden för integration. Integrationens kärnområden har identifierats utgående från teorier om god integration och vilka tjänster som behövs för att uppnå detta.

Vägar till god integration

 Flyktingmottagning i Jakobstadsregionen 2010–2018: