2021 – Sysselsättningsrapport

2021 – Examensarbete (Socionom Högre YH)


I examensarbetet har man utvecklat ett verktyg, en enkät, som ska mäta i vilken utsträckning kommunerna har anpassade informations- och rådgivningstjänster inom alla kärnområden för integration. Integrationens kärnområden har identifierats utgående från teorier om god integration och vilka tjänster som behövs för att uppnå detta.

Annika H YH4

 Flyktingmottagning i Jakobstadsregionen 2010–2018: