På denna sida finns information från myndigheter samlat för personer från Ukraina som kommit till Finland.

Arbetstagarens rättigheter i Finland: https://www.youtube.com/watch?v=_AOiO6qsenQ

Anvisningar till dig som kommer från Ukraina

Information om ansökan om hemkommun dvv.fi/ukraina/sv 

Information på ukrainska: Інструкції для українців

Anvisningarna på denna sida är avsedda för personer som kommer från Ukraina och som har ett uppehållstillstånd som beviljats på grund av tillfälligt skydd. 

Інструкції для українців dvv.fi/ukraina/ukr

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina: https://migri.fi/sv/ukraina/sv

Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії: https://migri.fi/uk/vtorgnenna-rosii-v-ukrainu

Meddela Migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina: https://migri.fi/sv/transport-av-personer-fran-ukraina

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina: https://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd

https://toimistot.te-palvelut.fi/ukraina

Social- och krisjouren svarar på brådskande behov av socialvård alla tider på dygnet och alla dagar i veckan: https://osterbottensvalfard.fi/palvelumme/socialvardstjanster/stod-i-vardagen/social-och-krisjour/


Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig: https://www.ruokavirasto.fi/sv/djur/sallskaps–och-hobbydjur/vanliga-fragor-sallskapsdjur-som-infors-fran-ukraina/

Домашні тварини, щоі супроводжують осіб, які рятуються від війни в Україні: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/tiedote_pakeneville_ukraina_fi-uk_2.pdf

Infopunkt: Information till de som erbjuder hjälp i Ukraina-krisen: https://www.punainenristi.fi/infopiste-avun-tarjoajalle/?fbclid=IwAR1cELA5pVav-ZpXm4batxw9reN7JVs_KFVWQMqF09kUE7vHxt6ZmmMsdwM (på finska)