På denna sida finns information från myndigheter samlat för personer från Ukraina som kommit till Finland.

Arbetstagarens rättigheter i Finland: https://www.youtube.com/watch?v=_AOiO6qsenQ

Nimeton suunn.malli 3

Anvisningar till dig som kommer till Finland från Ukraina: https://migri.fi/sv/anvisningar-ukraina

Що я повинен робити прибувши з України до Фінляндії: https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille/ukr

Meddela Migrationsverket i förväg om transport av personer från Ukraina: https://migri.fi/sv/transport-av-personer-fran-ukraina

Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina: https://migri.fi/sv/tillfalligt-skydd

TE-palvelut, Etusivu

https://toimistot.te-palvelut.fi/ukraina

Nimeton suunn.malli 9


Social- och krisjouren svarar på brådskande behov av socialvård alla tider på dygnet och alla dagar i veckan: https://osterbottensvalfard.fi/palvelumme/socialvardstjanster/stod-i-vardagen/social-och-krisjour/

Nimeton suunn.malli 6


Skäl att vara medveten om hälsoriskerna som ukrainska sällskapsdjur för med sig: https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/sallskaps–och-hobbydjur/nyheter/skal-att-vara-medveten-om-halsoriskerna-som-ukrainska-sallskapsdjur-for-med-sig/

Домашні тварини, щоі супроводжують осіб, які рятуються від війни в Україні: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elaimet-ja-elainperaiset-tuotteet/elintarvikkeet/ajankohtaista/tiedote_pakeneville_ukraina_fi-uk_2.pdf

www spr 2

Infopunkt: Information till de som erbjuder hjälp i Ukraina-krisen: https://www.punainenristi.fi/infopiste-avun-tarjoajalle/?fbclid=IwAR1cELA5pVav-ZpXm4batxw9reN7JVs_KFVWQMqF09kUE7vHxt6ZmmMsdwM (på finska)