Jobba i Finland – information för invandrare på 13 språk

Sommarjobb 2023

Välkommen till sommarjobbsinfo! Sommarjobbsinfon finns på svenska, finska och engelska. Infopaketet är gjort i samarbete med Integrationsporten, TE-tjänster, Concordia, Ehjäs Uppmuntrande erfarenheter och Romporten. Där berättar vi varför det lönar sig att söka sommarjobb, var man kan hitta jobb och när är det dags att söka.

Länk till svenskspråkig info om sommarjobb:

Sommarjobbsinfo 2023

Material:

Sommarjobb 2022:

Varför ska man sommarjobba? Var lönar det sig att söka jobb? Vem kan hjälpa med att hitta ett sommarjobb? Svar på dessa frågor får ni under Sommarjobb 2022. Ni får också info om olika former av sommarjobb (arbetsprövning, praktik mm.). Tillfället spelas in. Inspelningen hittas här.

Integrationsporten, TE-byrånConcordiaEhjäs Uppmuntrande erfarenheter och Romporten.

Sommarjobb 2021 Kesätyö

Informationstillfälle angående sommarjobbsansökning ordnades online 20.1.2021. Med på informationstillfället var Integrationsporten, TE-byrånConcordiaEhjä / Uppmuntrande erfarenheter och RomportenKontaktuppgifter till dessa hittar du här.

Tillfället ordnades på svenska och finska och bandades in.

För arbetsgivare


Infopaket för arbetsgivare som rekryterar arbetstagare utomlands.