Högklassig utbildning i en inspirerande miljö

I Jakobstad finns mångsidiga möjligheter till utbildning och livslångt lärande.
Välkommen att ta del av utbudet som vi som stad erbjuder tillsammans med våra samarbetsparter!

Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio – i samma historiska byggnad

I Jakobstad ordnas gymnasieundervisning på svenska och finska. Den svenskspråkiga gymnasieundervisningen ordnas av Jakobstads gymnasium och den finskspråkiga av Pietarsaaren lukio

Båda gymnasierna verkar i samma historiska byggnad i centrum av staden.

I båda gymnasierna finns idrottslinjer som gör det möjligt att kombinera gymnasiet med idrott. Jakobstads gymnasium erbjuder dessutom en bildkonst- och musiklinje. 


Optima – Finlands bästa yrkesutbildning

Optimas utbildningsenheter ordnar yrkesutbildning för ungdomar och vuxna. Optima ordnar utbildning både i skolmiljö och på arbetsplatser (läroavtalsutbildning).

Största delen av undervisningen vid Optima är svenskspråkig, men inom vuxenutbildningen undervisas både på svenska och finska.

Samkommunen Optima i Jakobstad valdes än en gång av undervisnings- och kulturministeriet till Finlands bästa yrkesutbildare år 2017.


Campus Allegro – dynamiskt centrum för studielivet

Campus Allegro, som ligger vid torget i centrum av Jakobstad, verkar Yrkeshögskolan NoviaYrkeshögskolan Centria och Yrkesakademin i Österbotten.

I Campus Allegro rör sig dagligen över 700 studerande som har möjlighet att välja kurser från olika skolorna tack vare samarbetet mellan organisationerna.


Wava-institutet – högklassig konst- och musikundervisning

I nära samarbete med de utbildningsenheter inom konst och musik som verkar i Campus Allegro ordnar Wava-institutet högklassig, tvåspråkig konst- och musikundervisning för barn, unga och vuxna. 


Jakobstads svenska arbetarinstitut och Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto
– otaliga möjligheter till lärande

Både det svenskspråkiga arbetarinstitutet, Jakobstads svenska arbetarinstitut, och det finskspråkiga arbetarinstitutet, Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto, erbjuder otaliga möjligheter till lärande och fritidsintressen.

På kurserna lär man känna nya människor och lär sig nya färdigheter, som till exempel språk och handarbete.