Kontaktuppgifter

Svenska skolväsendet

Bildningens förvaltning ansvarar för att ordna småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning samt kultur- och fritidsverksamhet

Jan Levander

Jan Levander

Direktör för bildning och välfärd

Bildning

jan.levander@jakobstad.fi

044 785 1479

Siv Lundström

Siv Lundström

Administrativsekreterare

Bildning

siv.lundstrom@jakobstad.fi

044 785 1477

Siv Martelin

Siv Martelin

Utbildnings- och kommunikationsplanerare

siv.martelin@edu.jakobstad.fi

044 785 1518

Lisää sivupalkin osio

Finska skolväsendet

Juha Paasimäki

Juha Paasimäki

Undervisningschef

Bildning

juha.paasimaki@pietarsaari.fi

044 785 1480

Jonna Jutila

Jonna Jutila

Administrativ sekreterare

Bildning

jonna.jutila@pietarsaari.fi

044 785 1478

Småbarnspedagogik

Nadja Finnholm

Nadja Finnholm

Chef för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

nadja.finnholm@jakobstad.fi

044 785 1426

Hanna Åbacka-Suomalainen

Hanna Åbacka-Suomalainen

Pedagogisk planerare

Småbarnspedagogik

hanna.abacka-suomalainen@jakobstad.fi

044 785 1598

Annika Vornanen

Annika Vornanen

Sekreterare

annika.vornanen@pietarsaari.fi

044 785 1501

Kultur och fritid

Päivi Rosnell

Päivi Rosnell

Chef för kultur- och fritidstjänster | Rektor Pietarsaaren suomenkielinen työväenopisto

paivi.rosnell@jakobstad.fi

044 785 1249

Fredric Portin

Fredric Portin

Chef för idrotts- och välfärdstjänster

Motion och idrott

fredric.portin@jakobstad.fi

044 785 1529

Ekonomi

Anette Granberg

Anette Granberg

Ekonomichef (bildningsväsendet)

Ekonomiavdelningen

anette.granberg@jakobstad.fi

050 365 9321

Pirjo Salonen

Pirjo Salonen

Bildning

pirjo.salonen@jakobstad.fi

044 785 1486