Klimatstrategi

Klimatstrategin för Jakobstadsregionen 2021–2030 hittar du här.

Bilagor till strategin finns här.

Klimatnytt (video): https://www.youtube.com/watch?v=eU24LeeuSFw