Vill du göra skillnad i din direkta omgivning? I så fall kan du delta i talko – antingen tillsammans med din förening eller privat.

För att undvika fröspridning är den bästa tiden för bekämpning av de invasiva växterna innan de blommar. Vi rekommenderar följande tidpunkter för bekämpning: blomsterlupin vecka 24 och 25 (10-22.06) och jättebalsamin vecka 29 och 30 (15-27.07).

Föreningstalko

Är du och din förening intresserade av att delta i bekämpningsarbetet och samtidigt få ersättning för det? Ta i så fall kontakt med någon av projektledarna (kontaktinformation finns längst ner på sidan). Som förening kan ni föreslå ett område ni skulle vilja bekämpa. Om föreningen är intresserad av att delta men inte har något specifikt område kan staden föreslå ett möjligt område.

Ersättningen ges i form av en timpeng för varje deltagande föreningsmedlem som deltar i det talko som föreningen ordnar. Timpengen är 10€/h för varje deltagande föreningsmedlem över 10 år. Varje enskild förening kan få maximalt 300€. Dokumentation över utfört arbete ska finnas t.ex. i form av foton, kartor, anteckningar.

Blankett för dokumentation

Instruktioner för föreningar för bekämpning av invasiva växter

Efter bekämpning av växterna ska växtavfallet läggas i en väl försluten påse. Projektledaren kommer att samla in alla plastpåsar och tömma dem i containern för uppsamling av växtavfall på Maria Malms parkeringsplats.

Stadens projektledare inom projekt PIA kan ge information och råd, och vara till hjälp i praktiska
frågor.

Solotalko

Staden Jakobstad ordnar solotalko för bekämpning av blomsterlupin och jättebalsamin vid följande platser:

  • Permofladan – cykelvägen intill Permofladan för bekämpning av blomsterlupin
  • Västerleden – den lilla ängen intill Pedersöre kyrkas gravgård för bekämpning av blomsterlupin
  • Östanpå – Östanpå/Björnholmens badstrand för bekämpning av blomsterlupin och jättebalsamin
  • Kråkholmen – intill cykelvägen nära den nya brandstationen för bekämpning av jättebalsamin

r finns de aktuella platserna på karta. Vid varje plats kommer det att finnas en infoskylt med vilken invasiv art som ska bekämpas på området, samt plastpåsar för uppsamling av växtavfall. Då du har fyllt plastpåsen ska du försluta den ordentligt och lämna den vid infoskylten. Projektledaren kommer att samla in alla plastpåsar och tömma dem i containern för uppsamling av växtavfall på Maria Malms parkeringsplats.

Instruktioner för solotalko för bekämpning av invasiva växter

Kontakta oss

Carolina Silva

Carolina Silva

Projektledare

Miljövårdsbyrån

carolina.silva@jakobstad.fi

044 785 1645

Tanja Snickars

Tanja Snickars

Projektledare

Miljövårdsbyrån

tanja.snickars@jakobstad.fi

044 785 1677