Raportering

Bidraget får endast användas för det beviljade ändamålet. Felaktigt använd, delvis eller helt oanvänd bidrag kommer att återfås. Det går inte att söka nytt bidrag, om inte redogörelsen för det tidigare beviljade bidraget har återkommit. 

Här under finns mera info och blanketten för reporteting.