Miljöskyddsmyndighetens avgifter

En avgift uppbärs för miljöskyddets myndighetsprestationer, såsom tillståndsbehandlingar, godkännanden, kontrollbesök och provtagningar.

Avgiftsgrunderna och avgifterna framgår av nedanstående länkar.