Bidrag och utmärkelser

Bidrag

Nämnden för bildning och välfärd, kultur- och fritidssektion

I staden Jakobstad registrerade/verksamma idrottsföreningar och organisationer kan ansöka om bidrag för sin verksamhet från kultur- och fritidssektionen.

Ansökan görs årligen senast 31.3

Kultur- och fritidssektionen betonar vid beslut av föreningsbidrag

  • verksamhetens kvalitet
  • verksamhetens omfattning
  • verksamhetens samhälleliga betydelse
  • betoning på juniorverksamhet

OBS! Redovisa bidragen före 31.3 följande år.

Öppna webblankett

Öppna PDF-blankett

Principer för beviljande av idrottsunderstöd


Rettigs Fond

Rettig Group Oy Ab har överlämnat medel till staden Jakobstad för att stöda idrottsverksamhet i Jakobstad. Fonddirektionen beslutar om utdelning av stipendier och understöd till enskilda barn och unga som annars inte har råd att idka idrottsverksamhet.

Ansöks årligen per 31.3 och 30.11.

OBS! Redovisning av bidraget senast 6 månder efter att bidraget beviljats.

Öppna webblankett

Öppna PDF-blankett


Utmärkelser

Kultur- och fritidssektionen belönar årligen FM- EM- och VM-medaljörer och väljer

Mera info under Medaljgala-sidan.

Meddela förslag till Årets idrottare enligt listan ovan till idrottsbyrån senast 30.11.

Meddela de personer som under året erhållit FM-, EM- och VM-medaljer senast 31.12.