Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har bildats för att bidra till att staden leds på ett resultatrikt sätt, för att utveckla samarbetet inom ledningen och förbättra informationsförmedlingen.

Ledningsgruppen utses av stadsdirektören.

Ledningsgruppens medlemmar

Anne Ekstrand

Anne Ekstrand

Stadsdirektör

Förvaltning

anne.ekstrand@jakobstad.fi

044 785 1410

Milla Kallioinen

Milla Kallioinen

Förvaltningsdirektör

Förvaltning

milla.kallioinen@jakobstad.fi

044 785 1651

Gunilla Höglund

Gunilla Höglund

Ekonomidirektör

Ekonomiavdelningen, Förvaltning

gunilla.hoglund@jakobstad.fi

044 785 1421

Eva-Maria Emet

Eva-Maria Emet

Personaldirektör

Förvaltning, Personalavdelningen

eva-maria.emet@jakobstad.fi

044 785 1318

Jan Levander

Jan Levander

Direktör för bildning och välfärd

Bildning

jan.levander@jakobstad.fi

044 785 1479

Mika Hakosalo

Mika Hakosalo

Stadsutvecklingsdirektör

mika.hakosalo@jakobstad.fi

044 785 1463