Elevvård

Elevvården delas in i en gemensam del och en individuell del.

Elevvården ordnas i första hand som en gemensam förebyggande verksamhet som ska stödja hela förskolan. Detta innebär att man ska satsa på gemensamma aktiviteter, samarbetet med hemmet och säkerheten vid förskolan. Elevvården ska främja och upprätthålla elevens goda fysiska och psykiska hälsa, goda lärande, sociala välbefinnande samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa.

Elevvården hör till alla som arbetar i förskolan och till de myndigheter som ansvarar för elevvårdstjänsterna. Personalen bär det primära ansvaret för välbefinnandet i förskolan.

Elevvården genomförs i samarbete med eleven och vårdnadshavaren.

Alla har rätt till avgiftsfri individuell elevvård. Denna del av elevvården ska bland annat sträva efter att främja elevens hälsa, lärande, delaktighet och välbefinnande samt att förebygga problem.