Miljösyn

Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad förrättar i byggnadsordningen 3.3 avsedd miljösyn från och med 2.5.2024.

Enligt markanvändnings- och bygglagens 167 § och 170 § bör den byggda miljön hållas i snyggt skick. 

Lagring utomhus ska ordnas så att den inte fördärvar landskapet eller förfular omgivningen.

Miljö- och byggnadsnämnden kan ge iståndsättningsuppmaningar till ägarna eller innehavarna av tomter och byggplatser som skötts i strid med detaljplanen, byggnadsordningen eller markanvändnings- och bygglagen.

Som förfulande av miljön anses bl.a.
–  utomhuslagring av skrotbilar, skräp, stora mängder ved mm.
–  byggnader i dåligt skick
–  oskötta tomter och gårdsplaner